Bilder

Bilder

I Tyskland september 2017
I Tyskland september 2017
The Vocal Ensemble at Luleå Cathedral
I Luleå domkyrka.
At Umeå city church 2016
I Umeå stadskyrka 2016
At Skellefteå country church 2009
I Skellefteå landskyrka 2009
At Tonga during the Millennium celebrations.
På Tonga under projektet ”Choral singing for peace and justice” för att fira det nya millenniet

Bilderna är fria att publicera med fotografens namn.