Originals

Original. Att använda den benämningen på vår nästa är inte alltigenom smickrande. Ett original – någon som är lite eljest. Samtidigt talar vi med vördnad om original när det handlar om materiella ting. Kunskap och medvetenhet bidrar. Originalförpackning, originalskick och med en originalmålning av Zorn är lyckan gjord vid en auktion.
Men är det lika självklart att tala med samma vördnad om musik – originalmusik? Det borde vara det. Även här handlar det om kunskap, intresse och goda förutsättningar. Om vi ser tillbaka till mitten av 1900-talet, då det i Sverige växte fram en kvalificerad körtradition, så fanns det plötsligt avsättning för avancerad körmusik. Det resulterade i sin tur i att tonsättare som Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm, György Ligeti, med flera, komponerade för kör, verk som sedermera skrivit in sig i musikhistorien. Originalverk. Det finns sålunda en tradition att följa när man ger samtida tonsättare möjlighet att göra sina avtryck i körlitteraturen.
Söndagen den 13 november 1993, i Luleå Domkyrka, gjorde Erik Westbergs Vokalensemble sin första konsert. Då uruppfördes Sven Ahlins Triumf att finnas till och Sven-David Sandströms Laudamus te som båda återfinns på denna cd. Alltsedan dess har nyfikenheten och intresset för ny musik varit körens signum. Samtliga verk på cd:nOriginals är beställda eller uruppförda av ensemblen. Till dags dato har det blivit ett 40-tal körverk av bland andra Gunnar Eriksson, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt. Ett bidrag till en kontinuerlig och sund utveckling av en exceptionell konstform som här får klinga.
Karin Ekedahl

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:
CD@vokalensemblen.se