A Star is Shining

Vokalensemblens julskiva är till brädden fylld av ljuva toner. Här återfinns älskade klassiker som Stilla Natt, Bereden väg för Herran och Jul, jul strålande, jul med folkkär julrepertoar från vår tid. Njut av Jan Sandströms Det är en ros utsprungen, Morten Lauridsens O Magnus Mysterium och John Rutters Candlelight Carol.

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:
CD@vokalensemblen.se

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:
CD@vokalensemblen.se