Andreas Hallén: Missa Solemnis

Missa Solemnis (1920–21) är ett monumentalt verk på 60 minuter för kör, solokvartett, orgel, piano och celesta. Verket uruppfördes 1923 i Engelbrektskyrkan, Stockholm, men har sällan framförts sedan dess. För första gången finns nu verket på CD.

Denna inspelning är en del av Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv som har som mål att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren i Sverige och utomlands.

Andreas Hallén (1846-1925) var en av de viktigaste musikpersonligheterna i svenskt musikliv från 1870 och fram till sin död. För samtiden var han känd som dirigent av såväl orkester- opera- och körmusik, i Göteborg, Malmö och Stockholm, men också som musikskribent och så småningom professor i komposition. Det är främst som tonsättare vi minns honom idag, framför allt som operatonsättare, inspirerad av bland annat Wagners musikdramer. Men han skrev också många orkester- och körverk.

Hans tonspråk är högromantiskt med drag av nationalromantik, i Missa Solemnis såväl operamässigt storslagen som sakralt finstämd.

INNEHÅLL:
Kyrie
Andreas Hallén  
Gloria
Andreas Hallén   solistkvartett: Pia-Karin Helsing, sopran; Maria Forsström, alt; Conny Thimander, tenor; Andreas E. Olsson, bas
Credo
Andreas Hallén   Conny Thimander, tenorsolo
Sanctus
Andreas Hallén  
Agnus Dei
Andreas Hallén   solistkvartett: Pia-Karin Helsing, sopran; Maria Forsström, alt; Conny Thimander, tenor; Andreas E. Olsson, bas

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:  [email protected]