Andreas Hallén: Missa Solemnis

Missa Solemnis (1920–21) är ett monumentalt verk på 60 minuter för kör, solokvartett, orgel, piano och celesta. Verket uruppfördes 1923 i Engelbrektskyrkan, Stockholm, men har sällan framförts sedan dess. För första gången finns nu verket på CD.

Denna inspelning är en del av Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv som har som mål att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren i Sverige och utomlands.

Andreas Hallén (1846-1925) var en av de viktigaste musikpersonligheterna i svenskt musikliv från 1870 och fram till sin död. För samtiden var han känd som dirigent av såväl orkester- opera- och körmusik, i Göteborg, Malmö och Stockholm, men också som musikskribent och så småningom professor i komposition. Det är främst som tonsättare vi minns honom idag, framför allt som operatonsättare, inspirerad av bland annat Wagners musikdramer. Men han skrev också många orkester- och körverk.

Hans tonspråk är högromantiskt med drag av nationalromantik, i Missa Solemnis såväl operamässigt storslagen som sakralt finstämd.

INNEHÅLL:
Kyrie
Andreas Hallén  
Gloria
Andreas Hallén   solistkvartett: Pia-Karin Helsing, sopran; Maria Forsström, alt; Conny Thimander, tenor; Andreas E. Olsson, bas
Credo
Andreas Hallén   Conny Thimander, tenorsolo
Sanctus
Andreas Hallén  
Agnus Dei
Andreas Hallén   solistkvartett: Pia-Karin Helsing, sopran; Maria Forsström, alt; Conny Thimander, tenor; Andreas E. Olsson, bas

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:  fonogram@vokalensemblen.se


Tonsättaren förelade sig en stor uppgift – en mer än timslång sakral komposition. Orgeln driver musiken, kör och solister hanterar sina partier på optimalt sätt. Körens rena glans och Thimanders luftiga tenor måste nämnas. Produktionen har genomförts i hägnet av det professionella musiklivet i Luleå och Piteå. Det är bara att buga sig.
Tidskriften OPUS

Fyra av fem *

Under senare år har intresset för hans musik åter väckts och du har den alltid lika nyfikne och innovative dirigenten Erik Westberg och hans vokalensemble spelat in ett av Halléns största kyrkomusikaliska verk, ”Missa solemnis”, för första gången.

Verket är drygt timslångt och varierat till sitt innehåll, också kvalitativt. Ibland planlöst vandrande stämmor över liggande orgelpunkter och akademiskt torra fugainslag omväxlar med genuint inspirerade melodiska och klangliga idéer. Det sistnämnda inte minst genom fantasifullt bruk av symfonisk orgel, celesta och piano i kombination med en välklingande körsats.

Till detta tillkommer i detta framförande en lysande solistkvartett bestående av Pia-Karin Helsing, Maria Forsström, den Malmöbaserade tenoren Conny Thimander och Anderas E. Olsson.
Skånska Dagbladet

"KULTURGÄRNING NÄR 101 ÅR GAMMALT VERK GES UT PÅ SKIVA
Tonsättaren Andreas Halléns körverk Missa Solemnis uruppfördes 1920 – men först nu, dryga 100 år senare, har den spelats in för att ges ut på skiva, med Erik Westbergs vokalensemble."

”Vokalensemblen är en av Sveriges spetskörer och drivande på körområdet. Utgivningen är en kulturgärning."
Sveriges Radio P2

L’équipe d’une trentaine de chanteurs guidée par Erik Westberg, élève d’Eric Ericson et une des sommités mondiales de la direction chorale, confirme l’excellence suédoise en la matière. Précision polyphonique, puissance des homophonies, justesse, chaleur du timbre.

Ensemblen, med ett trettiotal sångare under ledning av Erik Westberg, elev till Eric Ericson och en av världens ledande kördirigenter, bekräftar den svenska excellensen på detta område: precision i polyfonin, kraft i homofona partier, renhet och värme i klangen. (översättning: Sverker Jullander)

Kommentarhäfte : 9, Interpretation : 9,5
Christophe Steyne. Tidskriften Crescendo, Belgien