The Voice of the Viola

Detta fonogram presenterar nya verk för kör och viola med violasten Kim Hellgren. Johannes Pollak har i sitt femsatsiga verk "Fear No More the Heat of the Sun" skapat ett innehållsrikt verk med stora och varierade uttryck.

"Fear No More the Heat of the Sun" (2018) blev nominerad Musikförläggarnas Pris 2019 till Årets Konstmusikpris – Liten Ensemble/Kammarmusik.

"Under sommaren 2018 när jag skrev musiken till dikten 'Fear No More the Heat of the Sun' av Shakespeare upplevde vi i Sverige en massiv värmebölja. Termometern låg stadigt över 30 grader och på många platser i landet rasade enorma skogsbränder. Känslan av att vi fick en kort föraning om hur framtidens klimatförändringar skulle komma att drabba Sverige var stark.

Som jag tolkar Shakespeares text så handlar den om att inte frukta döden, att våga leva vidare trots vetskapen om att livet en dag tar slut. Min egen ingång i texten blev att vi aldrig får låta fruktan för framtiden dominera våra liv. Utan att förminska allvaret i utmaningarna som står framför oss vill jag tolka Shakespeares ord som en uppmaning att undvika att fastna i rädslans klor. Att våga lita på förmågan att tillsammans med våra medmänniskor forma en bättre framtid."
- Johannes Pollak
 
Nachtregen (2018)
"lse Lasker-Schüler var en av de ledande tyska författarna decennierna efter sekelskiftet 1900 och blev känd för sin expressionistiska lyrik och sina egna färgstarka framträdanden. Efter nazisternas maktövertagande blev hon förföljd och misshandlad, men lyckades via Schweiz fly till Palestina där hon sedan bosatte sig i Jerusalem. Åren där fram till hennes död 1945 var oroliga och hennes produktivitet minskade. Dikten Die Dämmerung holt die Sichel härrör från denna sena period och fångar upplevelsen av förestående hot och livet i exil och den får här omge prosaskissen Nachtregen som berör samma tema. Verket är skrivet för kör a cappella men inkluderar även en viola, som en ordlös röst i stämväven."
- Staffan Storm 

INNEHÅLL:
Nachtregen
Staffan Storm  
Fear No More the Heat of the Sun: I
Johannes Pollak  
Fear No More the Heat of the Sun: II
Johannes Pollak  
Fear No More the Heat of the Sun: III
Johannes Pollak  
Fear No More the Heat of the Sun: IV
Johannes Pollak  
Fear No More the Heat of the Sun: V
Johannes Pollak  
Klicka här för att lyssna på skivan

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:  fonogram@vokalensemblen.se