Musica Sacra

Den mänskliga rösten är alltid närvarande, den har oändliga uttrycksmöjligheter. Vi kan som lyssnare känna oss trygga med körsång som ett musikaliskt uttrycksmedel. De verk vi får lyssna till på Musica Sacra får oss att känna harmoni. ”Sanctus”, ”Stilla sköna aftontimma” och ”Kristallen den fina” är verk som skapar ett inre lugn och en känsla av välbefinnande. Organisten Mattias Wager och sopransaxofonisten Anders Paulsson ger nya färger och rytmisk vitalitet.

INNEHÅLL:

Beställ denna CD genom att skicka ett mail med namnet på cd:n samt ditt namn och adress till:  [email protected]


”This flawless disc opens with a hymn by Bach, followed by a solo by organist Mattias Wager, whom I loved. Jan Sandström’s Sanctus also pleased me. I promise you a shock on cut 3, Gunnar Eriksson’s arrangement of Lars Jansson’s superb To the Mothers of Brazil. It is performed by the choir, the remarkable saxophonist Anders Paulsson, and percussionist Tomas Isaksson. I was won over, delighted! How can a percussion group with an African rhythm, an East Indian-accented soprano sax, and a very Occidental choir meld into such a harmonious and admirable performance. It must be heard! I love choral music, and because I do, I am demanding of singers, the conductor and even the recording environment and the sound recording. ”This disc is tops from every point of view.”

(UHF Magazine)