Poppies in October

Vokalensemblen
Kim Hellgren, viola
David Wahlén, accordeon

Titeln ”Poppies in October” (Vallmo i oktober) är ett beställningsverk av Andrea Tarrodi för kör och viola. Fredrik Högbergs verk ”Why do you dance” med inspiration av texter av Pablo Picasso uruppförs också. För första gången får vi lyssna på Paula af Malmborgs ”Solspel – 50 takter före skymning” en upplevelse av solofluktuationer på en fjällsida i eftermiddagsljus. På programmet står också verk från Kristin Boussard, Jan Sandström och Mia Makaroff som alla har en genklang i den Samiska kulturvärlden.

Konserten är en del av firandet av Piteå 400 år.