Andreas Hallén – en centralfigur i senromantikens svenska musikliv

Andreas Hallén (1846-1925) var en av de viktigaste musikpersonligheterna i svenskt musikliv från 1870 och fram till sin död. För samtiden var han känd som dirigent av såväl orkester- opera- och körmusik, i Göteborg, Malmö och Stockholm, men också som musikskribent och så småningom professor i komposition. Som dirigent hade han en remarkabel bredd; han var den förste att dirigera Wagners opera Valkyrian i Sverige, men också den förste att framföra Matteuspassionen av Bach och Heinrich Schütz Jesu sju ord på korset.

 

Det är som tonsättare vi minns honom idag, framför allt som operatonsättare, inspirerad av bland annat Wagners musikdramer. Men han skrev också många orkester- och körverk. Hans tonspråk är högromantiskt med drag av nationalromantik, i Missa Solemnis såväl operamässigt storslagen som sakralt finstämd.

Se alla vokalensemblens inspelningar här.