Andreas Halléns Missa Solemnis inspelad för första gången

Den 14 maj släpps den första inspelningen av Andreas Halléns Missa Solemnis (1920–21). Mässan är ett monumentalt verk på 60 minuter för kör, solokvartett, orgel, piano och celesta. Verket uruppfördes 1923 i Engelbrektskyrkan, Stockholm, men har sällan framförts sedan dess. För första gången kommer nu verket på CD (förhandsboka på Naxos Direkt).

 

Inspelningen är en del av Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv som har som mål att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren i Sverige och utomlands.
Läs mer här.